من دخترم زیباترین هدیه خدا...

یه تصویرگر کوچولو...

زیباترین هدیه اش بودم....زیباترین هدیه اش می مانم....

وقتشه خودم باشم.خود خودم.

به اتاقک کوچیک من خوش اومدی....

|یکشنبه پانزدهم دی 1392| 19:30|شیما|

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
ﻭ ......
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !......
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .....
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!!.....
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ
ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ....
ﻭ ......
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ....
ﻭ ...
ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﯾﻢ !!!!...
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ......
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ !!.....
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺎﻝ ......
ﻭ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻮﺭ
ﮐﻨﯿﻢ .....
ﻫﻤﯿﺸﻪ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ .... ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....
ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ !!!!....
ﻭ .... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ....
ﮐﻪ ﮐﻼﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ....
ﻭ ......
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ......
ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ !
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ......
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﮑﺮﺩ .....
ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

|سه شنبه بیست و نهم مهر 1393| 11:47|شیما|

از دور تو را دوست دارم

بی هیچ عطری

آغوشی

لمسی

ویا حتی بوسه ای

تنها....دوستت دارم از دور........

|دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393| 13:5|شیما|

هرچند اون روزا خوب نبود ولی احساسمو دوس دارم.گاهی که با تمام وجودم حس ت میکنم و برام فرقی نداره باشی یا نباشی......تو دور از من خوشی و این عالیه.........جدی میگم.

چقد خوبه که یه چیزایی هست دیگه دوریتو حس نمیکنم.حتی یه آهنگ محشر که تو و عشقو یادم میاره.........خدایا شکرت واسه همه اینا........شکرت که نیست و دوسش دارم........شکرت که نمی خوامش و دوسش دارم......شکرت که تو نبودش نه دلتنگم نه ناراحت.........فقط آرومم...........شکرت که این آهنگ هست.........شکرت که احساس هست.........خدایا شکرت که این نعمت رو ازم نگرفتی.......شکر........

|یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393| 22:7|شیما|

لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد،اما خاطره آن جاودان است..........

*لبخند یه آدمایی خاطره قشنگی تو ذهنم به جا میذاره  وتا ابد گرمای محبتشون رو میشه حس کرد....

*پاییز آدمو چقد سرذوق میاره.........

*آدما مهربون تر شدن

*دوست داشتن راحت تر........

 

|شنبه بیست و ششم مهر 1393| 14:27|شیما|

 

مرد ابله:)

2.jpg

|شنبه نوزدهم مهر 1393| 18:59|شیما|

میخوام فراموشت کنم........

ولی حتی با تمام کلمه ها هم ازت خاطره دارم.......

 

 

|شنبه نوزدهم مهر 1393| 18:55|شیما|

 

فک کنم ایده آل هام تغییر کردن!!:)

dsc_2366.jpg

|شنبه نوزدهم مهر 1393| 18:43|شیما|

dsc_2373.jpg

|شنبه نوزدهم مهر 1393| 18:35|شیما|

تولدت مبارک عزیز................

|سه شنبه پانزدهم مهر 1393| 0:5|شیما|

MisS-A