من دخترم زیباترین هدیه خدا...

خوبه که فهمیدم بعضی ها همیشه سرور قلبت نمی مونن

گذشت زمان خیلی چیزها رو تغییر میده

یه حرکت لازم بود یه شروع

تا بتونم واقعیت هایی که هر روز از خودم پنهونشون میکردم رو ببینم

تا خودمو گول نزنم و پابند کسایی نشم که ذره ای اهمیت نداشتم براشون

هنوزم باورش سخته.......

اما تو خودت باعث اینا شدی

تو هزار بار رفتی و هزار بار برگشتی و قبولت کردم

هرچند دیرتر از بقیه به خودم اومدم

اما بازم خداروشکر

من بار اولمه میرم

وهرگزم برنمی گردم

من بازم می تونم عاشق باشم

اما تو عشقی رو از دست دادی که.......

ولش کن

اهمیتی نداره عشق بیهوده تمام این سال های من

میشی یه خاطره که تا آخر عمر یادش فقط گونه هامو خیس میکنه......

چقدر تلخ

و چقدر هم شیرین.............

 

دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۴| 21:27 |شیما|

چقدر باید بگذرد

تا آدمی

بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟

و چقدر باید بگذرد

تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟

پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴| 14:13 |شیما|

سخته این روزا سخت تر از همیشه.....

این روزها عجیب به خودم ظلم می کنم

حتی اجازه ی فکر کردن به آغوشتو هم از خودم می گیرم

آغوشی که سال ها

تنها دلیل آرامشم بود

دیگه باید ترکش کنم

قول نمیدم بتونم خوشبخت شم

قول نمی دم بتونم اونم به اندازه تو دوست داشته باشم

اما..........

تو که خیلی وقته رفتی.......

من دیر باور کردم

واسه همیشه میرم

این رفتن سخت تر از همیشه ست

باور کن سخت تر

اینبار تمام امیدهامو نابود کردم

تا شاید بتونم..........

میدونم حتی اینجا هم نمیای

می دونم اما تنها جایییه که می تونم ازت خداحافظی کنم

خداحافظی های احمقانه من..........

خداحافظی از کسی که بی خداحافظی ترکم کرد........

به هرحال من دلم آروم نمیگره نگم

حتی اگه نشنیدی من بی خداحافظی نرفتم هیچوقت

خدانگهدار همیشه عزیز من

چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۴| 1:38 |شیما|


[-Design-]