من دخترم زیباترین هدیه خدا...

یه تصویرگر کوچولو...

زیباترین هدیه اش بودم....زیباترین هدیه اش می مانم....

وقتشه خودم باشم.خود خودم.

به اتاقک کوچیک من خوش اومدی....

|یکشنبه پانزدهم دی 1392| 19:30|شیما|

|دوشنبه سوم آذر 1393| 0:5|شیما|

|دوشنبه سوم آذر 1393| 0:0|شیما|

با عالم بژن تنیا و به کسه

میلی توم تنیا له عالم بسه...........

|یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393| 22:42|شیما|

مرا از یاد نخواهی برد حتی اگر با تمام دختران شهر هم آغوش شوی...

در جستجوی عشق، تن من را در تن تمام آنها می یابی...

تمام دختران شهر شبیه من می شوند

لبخندشان

عطرشان

بوسه هاشان

نوازششان

عشقبازی شان.....

مرا از یاد نخواهی برد

حتی اگر تمام دختران شهر شبیه من شوند

چشمانشان رازشان را برملا خواهد کرد

و تو در پی چشمان بی قرارم

شاید

به چشمان تمام دختران شهر زل بزنی...

 

 

تخیلات من درون!! 

|چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393| 21:3|شیما|

حالم بد نیست

فقط شکسته ام تا مرز بی حسی

دلم لبخند می خواهد

بی تظاهر

از ته دل....

 

 

*آدمایی مث شما ارزش جواب دادن ندارن.خیلی بدبختی که دهنتو وا میکنی هرچی لایق خودته نثار کسی میکنی که هیچی ازش نمیدونی.متاسفم برات....

|جمعه شانزدهم آبان 1393| 20:30|شیما|

گاهی اینقد نزدیکی که حتی نفس کشیدناتو تو صورتم حس می کنم

اینقد نزدیک که صدای قلبتو بلندتر از هر صدایی می شنوم

تنم از حرارت تنت می سوزه

من اون لحظه زن ترین زن دنیا می شم

با سکوت عشقبازی.....

چه سکوت پر سرو صدایی.........

 

 

خیالبافی های یه تصویرگر کوچولو:(

 

|پنجشنبه پانزدهم آبان 1393| 0:20|شیما|

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
ﻭ ......
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !......
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .....
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!!.....
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ
ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ....
ﻭ ......
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ....
ﻭ ...
ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﯾﻢ !!!!...
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ......
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ !!.....
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺎﻝ ......
ﻭ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻮﺭ
ﮐﻨﯿﻢ .....
ﻫﻤﯿﺸﻪ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ .... ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....
ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ !!!!....
ﻭ .... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ....
ﮐﻪ ﮐﻼﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ....
ﻭ ......
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ......
ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ !
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ......
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﮑﺮﺩ .....
ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

|سه شنبه بیست و نهم مهر 1393| 11:47|شیما|

از دور تو را دوست دارم

بی هیچ عطری

آغوشی

لمسی

ویا حتی بوسه ای

تنها....دوستت دارم از دور........

|دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393| 13:5|شیما|

هرچند اون روزا خوب نبود ولی احساسمو دوس دارم.گاهی که با تمام وجودم حس ت میکنم و برام فرقی نداره باشی یا نباشی......تو دور از من خوشی و این عالیه.........جدی میگم.

چقد خوبه که یه چیزایی هست دیگه دوریتو حس نمیکنم.حتی یه آهنگ محشر که تو و عشقو یادم میاره.........خدایا شکرت واسه همه اینا........شکرت که نیست و دوسش دارم........شکرت که نمی خوامش و دوسش دارم......شکرت که تو نبودش نه دلتنگم نه ناراحت.........فقط آرومم...........شکرت که این آهنگ هست.........شکرت که احساس هست.........خدایا شکرت که این نعمت رو ازم نگرفتی.......شکر........

|یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393| 22:7|شیما|

MisS-A